Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale ale societatii DSC EXPRES LOGISTIC S.R.L.

Atunci când comandaţi serviciile DSC EXPRES LOGISTIC S.R.L., cu sediul in Otopeni, nr. de inregistrare la Registrul comertului J23/402/2016, si CUI RO29255819 (numită DSC EXPRES LOGISTIC de aici înainte), dumneavoastră, în calitate de “Expeditor”, sunteţi de acord să se aplice Condiţiile Generale privind Furnizarea Serviciilor Poştale de mai jos, începând din momentul în care DSC EXPRES LOGISTIC acceptă trimiterea poştală.

Prezentele condiţii se completează cu normele legale în vigoare care reglementează activitatea poştală.

“Client” reprezintă expeditorul unei trimiteri poştale expediate prin DSC EXPRES LOGISTIC.

„NT” (Nota de transport) este documentul completat de către expeditor sau la indicaţiile expeditorului de catre furnizor, la alegerea expeditorului, care va fi semnat de expeditor anterior predării expedierii. Un exemplar din „NT” i se va remite expeditorului.

„trimitere poştală” – bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii „M”, pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială și mandatele poştale pe suport hârtie. În această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;

“colet poştal” – trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;

“serviciul de trimitere contra ramburs” – serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;

“serviciul confirmare de primire” – serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;

“serviciul livrare specială” – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;

“serviciul mandat poştal pe suport hârtie” – serviciul poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului;

Prevederile de mai jos pot fi găsite la oricare dintre sediile (punctele de acces şi de contact fixe deservite de personal) DSC EXPRES LOGISTIC din România, precum şi pe pagina de internet a furnizorului.

 

1. PREAMBULUL

Termenii şi condiţiile prezentate mai jos, reprezintă clauze ale contractului încheiat intre dumneavoastra (Client) şi DSC EXPRES LOGISTIC, acestea făcând parte integrantă din oferta comercială a DSC EXPRES LOGISTIC. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

În momentul în care ne predaţi trimiterea poştală, prin semnarea documentului de transport NT, acceptaţi implicit aceste clauze. Condiţiile şi clauzele DSC EXPRES LOGISTIC se aplică în acelaşi timp pentru toţi cei care au contract încheiat cu DSC EXPRES LOGISTIC, pentru a colecta, sorta,transporta sau livra trimiterea poştală dumneavoastra. Nici un angajat DSC EXPRES LOGISTIC sau nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba oricare din termenii sau condiţiile noastre, sau de a face orice promisiune în numele nostru. Nici o dispoziţie primită verbal sau în scris anterior semnării documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a condiţiilor şi termenilor prezentului contract.

 

2. INVIOLABILITATEA TRIMITERII POŞTALE

Secretul trimiterilor poştale este inviolabil. Reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale este permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

 

3. CONDIŢII DE ACCEPTAREA TRIMITERILOR POŞTALE.

Felul trimiterilor poştale acceptate de DSC EXPRES LOGISTIC: interne şi internaţionale.

Comenzile, pentru trimiterile postale interne sau internationale, se vor face prin contactarea Serviciului Relatii Clienti, telefonic la numarul 021-9501, online www.dscexpres.ro sau prin e-mail, pe adresa [email protected], cu cel putin doua ore inainte de ora dorita de colectare.

DSC EXPRES LOGISTIC nu oferă şi nu prestează servicii poştale pentru trimiterile poştale care nu

respecta restricţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi din paragrafele de la (i) la (iv) de mai jos.

 • Trimiterile poştale nu trebuie să cântărească mai mult de 31,5 kilograme sau sa depăşească 270 centimetri în lungime sau un total de 330 centimetri în lungime şi circumferinţa, în mod cumulat. Exceptie fac expedierile pentru care dimensiunea (lungimea) uneia dintre laturi este mai mare de 4 metri si dimensiunile celorlalte laturi nu depasesc 20 cm,
 • Valoarea declarată a oricarei trimiteri poştale nu poate depăşi echivalentul în moneda locala a sumei de 50 000 lei. Prin predarea unei trimiteri poştale Expeditorul îşi asumă faptul că obiectele expediate nu încalcă dispoziţiile legale pentru o trimitere poştală (inclusiv, dar fără a se limita, la Legea 333/2003). Pentru serviciile Contra Ramburs sau Serviciile poştale de trimitere cu valoarea declarată, limita maximă admisă acceptată a rambursului sau a valorii declarate este de 50.000 lei. Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Contra ramburs este RON/LEU. In cazul serviciului Mandat postal pe suport de hartie, suma maxima admisa este de 50.000 lei, moneda admisă este moneda naţională a României (LEI). Colectarea sumelor de bani se face cash, iar achitarea acestora destinatarilor se face cash sau în contul bancar al destinatarului indicat de către expeditor pe formularul-tip.
 • Trimiterile poştale nu trebuie să conţină nici unul din articolele interzise prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv convenţiile internaţionale la care România a aderat, articole de valoare neobişnuita (precum opere de arta, antichităţi, pietre preţioase, timbre, unicate, aur sau argint), bani sau instrumente negociabile (precum cec-uri, cambii, obligaţiuni, carnete de economii, carduri de credit preplătite, certificate de acţiuni sau alte titluri de valoare), arme de foc.
 • Trimiterile poştale nu trebuie sa conţină obiecte care pot pune în pericol viata oamenilor, a animalelor sau a mijloacelor de transport de orice fel, sau care ar putea altera sau deteriora alte bunuri expediate prin DSC EXPRES LOGISTIC, sau articole al căror transport, export sau import este interzis prin legile în În cazul în care continutul trimiterii poştale deterioreaza (total sau parţial) orice alta trimitere poştală, clientul isi asuma raspunderea si va suporta contravaloarea trimiterilor poştale deteriorate.
 • Conditii de ambalare
 • sticlarie – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
 • parbrize – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
 • tablouri/gravuri – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector
 • bauturi/lichide imbuteliate in sticla – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector –
 • echipamente electrocasnice – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material Ambalaj special pus, în general, la dispozitie de fabricant.
 • dischete, benzi, CD-uri tiparituri – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material Ambalaj special pus, în general, la dispozitie de fabricant.
 • piese auto – Ambalaj de lemn sau carton presat, umplut cu polistiren sau alt material protector. Ambalaj special pus, în general, la dispozitie de

Trimiterile care contin bunuri fragile trebuie ambalate corespunzator de catre Expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren anti-soc sau alt material care atenueaza socul mecanic. Acestea vor avea aplicata inscriptia FRAGIL.

 • Expeditorul răspunde de corectitudinea şi caracterul complet al detaliilor furnizate, de asigurarea faptului că toate trimiterile poştale prezintă detaliile adecvate de identificare ale destinatarului trimiterii poştale (nume şi prenume/denumirea destinatar, adresa exacta, numarul de telefon şi, recomandabil, alte date precum: nume persoana de contact, greutate/continut colet, orele la care destinatarul poate fi gasit, atunci cand este cazul, platitorul), cât şi de corecta ambalare şi etichetare a trimiterilor poştale, de clasificarea corecta a felului trimiterii poştale conform destinatiei – interne sau internationale – si a conţinutului (exclusiv în cazul trimiterilor poştale internaţionale care sunt supuse formalităţilor vamale – pentru care trebuie declarat de către expeditor, pe propria sa răspundere, bunurile care fac obiectul respectivelor trimiteri poştale) lor şi că sunt însoţite de întreaga documentaţie care (în fiecare caz în parte) este necesara pentru a le face potrivite pentru expediere şi pentru a respecta cerinţele din prezentele condiţii şi legile în vigoare. In cazul serviciului CONTRA RAMBURS /MANDAT POSTAL pe suport de hartie, vor fi inscrise si datele expeditorului pentru a putea fi colectate şi livrate de către DSC EXPRES
 • Expeditorul declară că toate trimiterile poştale prezentate pentru expediere în condiţiile acestor termeni au fost pregătite în locaţii sigure de către el personal (în cazul unui expeditor individual) sau de către personalul responsabil angajat de el şi ca au fost protejate împotriva intervenţiilor neautorizate în timpul pregătirii, depozitarii şi predării către DSC EXPRES

Dacă DSC EXPRES LOGISTIC constată faptul ca unele trimiteri poştale nu îndeplinesc unele dintre restricţiile sau condiţiile de mai sus, DSC EXPRES LOGISTIC va refuza să primească trimiterea poştală respectivă. Însă simpla acceptare din partea DSC EXPRES LOGISTIC a trimiterii poştale nu confirmă lipsa unor vicii ale trimiterii poștale ascunse prin ambalare (care nu sunt vizibile), ce pot produce pagube pentru care DSC EXPRES LOGISTIC nu este răspunzător.

 • Expeditorul este răspunzător pentru costurile şi cheltuielile rezonabile ale DSC EXPRES LOGISTIC (inclusiv pentru depozitare, cu excepţia perioadei de avizare), pentru acele pierderi, taxe şi taxe vamale pe care le poate suporta DSC EXPRES LOGISTIC şi pentru toate pretenţiile ridicate împotriva DSC EXPRES LOGISTIC, din cauza ca o trimitere poştală nu îndeplineşte vreuna dintre restricţiile, condiţiile sau interpretările din paragraful 1 si 3.2, de mai sus şi de existenţa cărora DSC EXPRES LOGISTIC nu a avut cunoştinţă, acestea nefiind vizibile (de exemplu, în cazul viciilor ascunse) sau din cauza oricărui refuz sau returnării unei trimiteri poştale de către DSC EXPRES LOGISTIC, care sunt permise de prezentul paragraf 3. În cazul returnării unei trimiteri poştale, expeditorul va fi răspunzător şi pentru plata tarifelor aferente returnării, conform tarifelor indicate în oferta comercială a DSC EXPRES LOGISTIC. Returnarea se va face la adresa expeditorului, în termen de 5 zile lucrătoare pentru trimiterile poştale interne, respectiv în 15 zile pentru cazul trimiterilor poştale internaţionale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În cazul depozitarii peste 5 zile lucratoare, a trimiterilor poştale returnate, motivata de refuzul expeditorului de a le primi si achita conform ofertei comerciale ori de lipsa unui raspuns din partea expeditorului, Furnizorul va tarifa si expeditorul isi va asuma plata unei taxe de depozitare in cuantum de 25% din tariful returnarii, pentru fiecare zi de depozitare.

 

 • DSC EXPRES LOGISTIC nu va acoperi eventualele pierderi suportate de expeditor şi pagube indirecte care survin în urma serviciilor prestate de către DSC EXPRES LOGISTIC al trimiterilor poştale care nu îndeplinesc restricţiile sau condiţiile stabilite în paragrafele 3.1 si 3.2 de mai sus; totodată dacă DSC EXPRES LOGISTIC nu poate executa contractul dintr-un motiv stipulat în aceşti termeni (neîndeplinirea unei obligaţii sau îndeplinirea ei defectuoase de către expeditor), expeditorul nu va avea dreptul la nici o despăgubire.

 

4. TARIFELE

Expeditorul este de acord să achite contravaloarea serviciilor DSC EXPRES LOGISTIC, conform tarifelor în vigoare astfel publicate în oferta comercială la data preluării trimiterii poştale (tariful este menţionat inclusiv pe ”NT”, acolo unde nu există un contract separat încheiat în baza unor oferte individuale negociate care reglementează tarifele). În cazul în care dumneavoastra ne înştiinţaţi asupra faptului că aţi căzut de acord ca destinatarul sau o terţă parte să achite contravaloarea serviciilor sau/şi orice alte taxe cu costuri suplimentare, iar aceştia refuză aceasta plată, expeditorul se obligă să suporte sumele corespunzătoare.

 

5. TIMPI DE LIVRARE

 • Pentru serviciul EXPRESS sunt stabiliţi următorii timpi garantaţi, calculaţi de la depunerea

trimiterii poştale:

 1. în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi;
 2. în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul

României nu va depăşi limitele prevăzute la lit. a);

 1. în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate din România, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu va depăşi 2160 de ore, in functie de capabilitatile retelelor partenere si situatiile geo-politice din regiunile destinatare, cu excepţia trimiterilor poştale livrate in unul din statele Uniunii Europene unde timpul de livrare nu va depasi 960 de ore.
  • a) Pentru restul serviciilor poştale având ca obiect trimiteri poştale interne, DSC EXPRES LOGISTIC garantează un timp de livrare de 5 zile lucrătoare;
 1. b) în cazul serviciilor poştale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, timpul de livrare este de minim 2 zile lucrătoare si maxim 60 de zile lucrătoare, in functie de capabilitatile retelelor partenere si situatiile geo-politice din regiunile destinatare, cu excepţia trimiterilor poştale colectate şi respectiv, livrate din/in unul din statele Uniunii Europene timpul de livrare variaza intre 4 zile lucrătoare si 40 de zile lucrătoare.
 • În cazul nerespectării termenilor de livrare pentru:
 1. serviciul EXPRESS, singura consecinţă a încălcării termenelor de livrare va fi restituirea, in urma unei reclamatii fondate, de către DSC EXPRES LOGISTIC a 1,5% din tariful perceput pentru fiecare perioadă de 3 ore de întârziere (faţă de termenul sus menţionat);
 2. celelalte servicii mentionate mai sus, cu excepţia serviciului EXPRESS, singura consecinţă a încălcării termenelor de livrare va fi restituirea, in urma unei reclamatii fondate, de către DSC EXPRES LOGISTIC a 10% din tariful perceput, dacă întârzierea este de până în 5 zile, inclusiv (faţă de termenul sus menţionat) şi 20% din tariful perceput dacă întârzierea depăşeşte 5 zile. Răspunderea DSC EXPRES LOGISTIC va fi întotdeauna limitată la aceste sume pentru livrările întârziate.
  • Termenul de returnare (comunicare) către expeditori a dovezilor privind depunerea/livrarea trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată va fi de 5 zile lucrătoare de la momentul solicitării. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor sau integrator dovada privind depunerea/livrarea trimiterii poştale este de 9 luni de la data colectării trimiterii poştale, solicitarea făcându-se printr-o metodă agreată între părţi (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina
 • Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, în cazul serviciului confirmare de primire, este de 10 zile lucrătoare pentru trimiterile poştale interne şi de 60 zile lucrătoare pentru trimiterile poştale internaţionale, calculate de la data livrarii/predarii. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, DSC EXPRES LOGISTIC întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

 

6. RUTE

Rutele precum şi modalităţile de transport a trimiterii dumneavoastra poştale sunt la dispoziţia DSC EXPRES LOGISTIC.

 

7. LIMITELE RĂSPUNDERII

 • Răspunderea DSC EXPRES LOGISTIC pentru trimiterile poştale interne va fi următoarea:
 1. în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
 2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs fără valoare declarată;
 1. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu contra ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

 1. în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:
 2. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată sau cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
 4. În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, DSC EXPRES LOGISTIC răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.
  • Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
  • În situaţia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
 • Pentru trimiterile poştale cu valoare declarată şi/sau serviciul Contra Ramburs, DSC EXPRES LOGISTIC percepe de la platitorul respectivei trimiteri poştale, o taxă procentuală din valoarea declarată si/sau valoarea rambursului de către expeditor, astfel cum aceasta este prevăzută în cadrul ofertei comerciale a DSC EXPRES

Valoarea declarată sau a rambursului unei trimiteri poştale nu va putea depăşi 50.000 lei, iar răspunderea DSC EXPRES LOGISTIC va fi limitată implicit în cadrul acestor servicii la 50.000 lei.

 • Răspunderea în cazul livrării cu întârziere este limitată conform menţiunilor de la punctul 5.3. –

TIMPI DE LIVRARE.

 • Pentru serviciul de mandat poștal pe suport hârtie, DSC EXPRES LOGISTIC răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate de catre DSC EXPRES LOGISTIC.
 • DSC EXPRES LOGISTIC răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

 

8. EXCLUDERI DE RĂSPUNDERE

 • DSC EXPRES LOGISTIC este exonerată de răspundere în următoarele situaţii:
 1. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului (de exemplu, introducerea în trimiterea poștală a unor bunuri care prin natura lor favorizează spargeri, scurgeri, ruginire, uscare, autoaprindere, descompunere spontană, perimarea completă sau parțială sau sunt supuse acțiunii paraziților);
 2. utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
 3. trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
 4. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare;
 5. eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor etc).
  • Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc niciodată.

 

9. OBLIGAŢIILE EXPEDITORULUI

 • Expeditorul, prin semnarea documentului de transport, este răspunzător de următoarele:
 1. conţinutul trimiterii poştale respecta conditiile de acceptare impuse de catre DSC EXPRES LOGISTIC şi adresa destinatarului este corectă, completă şi lizibilă;
 2. conţinutul trimiterii poştale a fost împachetat şi etichetat astfel încât să fie protejat împotriva unor riscuri obişnuite de transport;
 3. conţinutul trimiterii poştale nu este interzis sau restricţionat de IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte regulamente interne sau internaţionale referitoare la transport, din care amintim: stupefiante, narcotice, substanţe toxice, inflamabile sau interzise ori pentru al căror transport necesita autorizări speciale, animale, antichităţi (casante şi/sau fragile), azbest, lingouri, bani sau articole negociabile (din aceasta categorie fac parte şi bonurile de masa sau bonurile cadou), arme de foc sau părţi componente, muniţie, blănuri, rămăşiţe umane (inclusiv cenuşă) sau fluide umane, bijuterii, metale, pietre preţioase, fără însă a se limita la acestea;
 4. a declarat orice bunuri considerate periculoase, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele afişate în sediile DSC EXPRES LOGISTIC, sau trimise împreună cu oferta la adresa sau numărul de fax comunicate de către expeditor;
 5. respectarea termenului limită de plată;
  • Expeditorul este de acord ca, în cazul în care încalcă vreuna din prevederile de mai sus, este singurul răspunzător şi că va despăgubi DSC EXPRES LOGISTIC pentru orice daună şi va acoperi orice cheltuială (incluzând eventualele cheltuieli judiciare) cauzate DSC EXPRES LOGISTIC, în mod direct sau indirect. DSC EXPRES LOGISTIC nu va acoperi eventualele pierderi suportate de expeditor şi care survin în urma serviciilor prestate de către DSC EXPRES LOGISTIC pentru trimiterile poştale care nu îndeplinesc restricţiile sau condiţiile menţionate mai
  • În cazul în care tarifele se diferenţiază în funcţie de greutate, calculul tarifului trimiterii poştale se va face folosindu-se greutatea „taxabila” a trimiterii poştale. (Greutatea taxabila se stabileste ca fiind cea mai mare dintre greutatea fizica (gravimetrica) si greutatea volumetrica a expedierii. Greutatea volumetrică se calculează dupa formula: lungime (cm) x latime (cm) x inaltime (cm) /6000). Greutatea Liniara se aplica expedierilor cu dimensiunea (lungimea) uneia dintre laturi mai mare de 4 metri. Greutatea liniară se calculeaza dupa formula: 200 kg + greutatea fizica a coletului).

 

10. RECLAMAŢII

Toate reclamaţiile se vor formula în scris în termen de 6 luni de data depunerii trimiterii poştale prin e-mail, pe adresa [email protected], prin poştă cu confirmare de primire sau prin depunere direct la sediile sale (sediul social sau punctele de acces / contact fixe deservite de personal). Reclamaţiile pot fi formulate de expeditor sau de mandatarul acestuia, care va ataşa o procură specială la reclamaţie, precum si de către destinatar.

Indiferent de modul de depunere a reclamanţiei, DSC EXPRES LOGISTIC va confirma de îndată primirea reclamaţiei şi va aloca fiecărei reclamaţii un număr de identificare a reclamaţiei. În comunicările ulterioare dintre părţi se va menţiona acest număr de înregistrare. Se va confirma primirea reclamației prin aceeași metoda prin care a fost transmisa, respectiv prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin completarea corespunzătoare şi semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia. Reclamaţia trebuie documentată prin punerea la dispoziţie a tuturor datelor şi înscrisurilor relevante, corespunzătoare evenimentului invocat/reclamat, cum ar fi copie a notei de transport (NT), ambalajul original (daca este cazul) în vederea expertizării acestuia, bunul care face obiectul trimiterii poştale etc.

În soluţionarea reclamaţiei se vor avea în vedere, conform procedurilor interne ale DSC EXPRES LOGISTIC, următoarele etape: verificarea preluării si livrării trimiterii poştale, analiză internă.

Dacă se confirmă reclamaţia, expeditorul va fi despăgubit (în funcţie de trimiterea poştală: cu valoare declarată sau cu valoare nedeclarată, dar şi de limitele de răspundere), despăgubirea urmând a fi achitată prin ordin de plată sau mandat postal în termen de 15 de zile de la soluţionarea favorabilă a reclamaţiei, fără a depăşi termenul de 3 luni de mai jos, de soluţionare a reclamaţiei.

DSC EXPRES LOGISTIC va soluţiona reclamaţia (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri, daca este cazul) în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

11. SERVICIUL CONTRA RAMBURS

Acesta este un serviciu oferit şi prestat de DSC EXPRES LOGISTIC, a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Pentru orice trimitere poştală care face obiectul serviciului Contra Ramburs, datele de identificare ale expeditorului vor trebui să cuprindă şi contul bancar în care se doreşte virarea banilor (contravaloarea bunului ce face obiectul trimiterii poştale), dacă s-a optat pentru acesta modalitate de returnare a sumei de bani ce face obiectul serviciului.

Serviciul Contra Ramburs este disponibil exclusiv pentru trimiteri postale interne.

Predarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului ramburs, al serviciului confirmare de primire sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unul din următoarele moduri:

 1. la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
 2. la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.

Singura monedă admisă pentru colectarea, şi respectiv pentru achitarea sumelor de bani, în cazul serviciului Ramburs, este moneda naţională a României (LEI/Ron) iar suma maxima care poate fi incasata in numerar este de 5000 LEI. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului ramburs este de 7 zile lucrătoare de la data livrării.

12. TIMPUL DE PĂSTRARE AL TRIMITERILOR POŞTALE

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, timpul de păstrare, la punctul de contact deservit de personal, a trimiterii poştale care nu a putut fi livrată destinatarului, în vederea predării, este de 5 zile de la data avizării destinatarului.

Avizul va cuprinde următoarele: data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului, denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, DSC EXPRES LOGISTIC va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici returnate expeditorilor, nerevendicate în această perioadă, devin proprietatea furnizorului de servicii poştale, după expirarea termenului de păstrare de 9 luni de la data depunerii.