Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

ale societatii Colete Online SRL  

 

 

 

Colete Online SRL (in continuare denumita „Colete Online”), cu sediul social în Str. Preciziei nr.34, Hala D13, sector 6, București, cod unic de înregistrare 43375624, , în calitate de revanzator de servicii postale, ofera, prin intermediul platformei Colete Online, servicii postale avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale către persoane înscrise pe această platformă, în următoarele condiții:

 

I.      INFORMAŢII DE IDENTIFICARE:

Denumire: Colete Online SRL

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/16187/2020

Cod unic de înregistrare: 43375624

Adresă sediu social: Str. Preciziei nr.34 Hala D13, Sector 6, Bucuresti

Pagina web: https://www.colete-online.ro

E-mail: [email protected]

Serviciu clienți: 021 9411

 

II.    Definiții:

1)     Colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;

2)     Trimitere poștală (denumită, în cele ce urmează expediere) - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuție. Pe lângă trimiterile de corespondență, în această categorie sunt incluse, coletele poștale care conțin bunuri cu sau fără valoare comerciala.

3)     Serviciul express - serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:

a)     eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

b)     predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

c)     predarea rapidă a trimiterii poştale;

d)     răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare;

4)     Serviciul de trimitere contra ramburs - serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;

5)     Serviciul confirmare de primire - serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar;

6)     Serviciul schimbare destinaţie - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;

7)     Serviciul livrare specială - serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;

8)     Serviciul de trimitere cu valoare declarată - serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

9)     Serviciul de trimitere recomandată - serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta

10)Serviciul de publicitate prin poștă - serviciul poştal având ca obiect un număr de minimum 500 de trimiteri poștale interne sau internaționale depuse la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, ce conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și numărului de identificare a destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poștă:

a) chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit;

      b) trimiterile poștale care conțin, în afară de publicitate prin poștă, și alte trimiteri în același ambalaj.

 

 

III.   Dispoziții generale

Aceste condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale ale COLETE ONLINE se aplică  raporturilor juridice legate de  furnizarea de servicii poştale născute, conform prevederilor legale, în temeiul acestui document.

Părțile contractante sunt clientul și COLETE ONLINE, care acceptă comanda de a prelua și livra trimiterile poștale. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterii poștale se va efectua  prin partenerii COLETE ONLINE. Fiecare trimitere poștală se indentifică în rețeaua poștală printr-un număr unic de transport (AWB).

III.1.                Serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal oferite şi prestate de COLETE ONLINE sunt:

1)     Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne si internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate);

2)     Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);

3)     Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

4)     Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne si internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate);

5)     Serviciul de trimitere cu valoarea declarată având ca obiect trimiteri poștale interne si internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate) sau colete poștale interne si internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

III.2.                Serviciile poştale neincluse în sfera serviciului universal oferite şi prestate de COLETE ONLINE sunt:

1)     Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne si internaționale în greutate mai mare de 2 kg (corespondență, imprimate);

2)     Servicii de publicitate prin posta avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale.

3)     Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 2 şi 31,5 kg (inclusiv);

4)     Servicii constând în colectarea, sortarea si transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 2 kg si 31,5 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;

5)     Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 0 kg și 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

6)     Serviciul contra ramburs avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale;

7)     Serviciul schimbare destinație avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale;

8)     Serviciul livrare specială avand ca obiect trimiteri postale interne;

9)     Serviciul confirmare de primire avand ca obiect doar trimiteri postale interne;

10)Serviciul express avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale.

III.3.                Condiții pe care trebuie să le îndeplinească trimiterile poștale:

III.3.1      Dimensiunea si greutatea trimiterii poștale:

Vor fi acceptate trimiterile poștale cu următoarele dimensiuni și greutăți:

Greutate maximă:

31,5 kg – pt trimiterile poștale interne si internaționale;

Lungime maximă: 120 cm pentru trimiteri poștale internaționale care fac obiectul serviciului express, 175 cm pentru toate celelalte trimiteri postale interne (inclusiv cele care fac obiectul serviciului Express) si internationale

Circumferința + lungime <= 300 cm (Circumferința = 2 x înălțime + 2 x lățime) pentru toate trimiterile poștale interne si internaționale.

III.3.2      Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii poștale:

Clientul expeditor este unic răspunzător pentru asigurarea ambalării adecvate interioare si exterioare a trimiterilor poștale, în raport cu natura și greutatea conținutului, acestea trebuind sa fie ambalate cu un înveliș exterior opac, astfel încât să nu permită vizualizarea conținutului. Trimiterile poştale vor fi ambalate in mod compact.

În cazul trimiterilor poştale având ca obiect bunuri fragile, clientul are obligația să asigure o ambalare corespunzătoare, în raport cu natura bunului fragil introdus în rețeaua poștală, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc sau alt material (de exemplu: folie cu bule, talaş, polistiren antişoc etc.) care atenuează șocul mecanic și să aibă aplicată inscripția „Fragil”.

În toate cazurile, Clientul expeditor trebuie să asigure ambalarea astfel încât conținutul trimiterilor poştale să fie suficient protejat în vederea manipulării mecanice sau manuale în timpul procesului de colectare, sortare, livrare (înălțimea de cadere in diagonala de la 80 cm). În plus, este obligatoriu să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor fără a lăsa urme.

La modalitatea de ambalare, clientul expeditor trebuie să se asigure că bunurile ce urmează a fi expediate nu vor fi ambalate în mai  multe colete individuale legate/prinse între ele, care să circule sub acelaşi document unic de transport.

Recomandări şi instrucţiuni privind metodele de ambalare, în funcţie de categoria bunurilor, sunt descrise pe larg pe site-ul subscrisei: https://www.colete-online.ro/info/packaging (Anexa 1)

III.3.3      Modul de completare a datelor de identificare a destinatarului:

Trebuie să fie indicate, în mod corect si complet, urmatoarele date ale destinatarului: Nume, Prenume, Adresa, inclusiv localitatea şi judeţul, numărul de telefon (recomandabil) etc.;

Recomandabil a fi înscrise și datele expeditorului, cu excepția serviciului contra ramburs, caz în care este obligatoriu să fie înscrise și datele expeditorului;

III.3.4      Zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poștale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care poate asigura livrarea prin intermediul unui alt furnizor: întreg teritoriul României și internațional, conform Ofertei comerciale;

În cazul serviciului Contra ramburs: limita maximă admisă a contra rambursului este de 5.000 lei în cazul destinatarului persoană juridică și 10.000 lei în cazul destinatarului persoană fizică, conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;

IV. Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal:

 

 • plata cu cardul la POS în punctele de acces/contact fixe deservite de personal ale furnizorului de servicii poștale prin care se asigură prestarea serviciului ori plata cu cardul la curier. Clientii - persoanele fizice si persoanele juridice - pot alege sa achite contravaloarea serviciului la momentul depunerii trimiterii poştale (COP – plata la expeditor) sau pot opta pentru achitarea acestuia de către destinatarul trimiterii poştale in cazul acelor servicii la care plata la destinatie este prezentata ca optiune de plata (plata la destinatie), conform ofertei comerciale;
 • plata online – prin intermediul platformei Colete Online, inainte de momentul preluarii trimiterii postare de catre furnizorul de servicii poştale care colectează trimiterea poştală;
 • numerar/ordin de plata/bilet la ordin/file CEC/compensare - în cazul persoanelor juridice cu care s-au incheiat contracte (în baza unor oferte individuale negociate), suplimentare ofertei comerciale a COLETE ONLINE;

Moneda (admisă) în care se poate face încasarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Contra ramburs: RON pentru trimiterile poştale interne, EURO sau momenda locala a statului pentru trimiterile postale internationale livrate in alte tari. Plata sumelor incasate in acest caz se va face catre expeditor in RON, la cursul Libra Bank din ziua efectuarii platii.

V.   Nu pot face obiectul serviciilor poștale furnizate, fiind astfel excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare, următoarele trimiteri poștale:

 

 • Trimiteri poștale care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul (care exced dimensiunilor şi limitelor de greutate de mai sus); a căror livrare este interzisă de dispoziţiile legale; etc.;
 • Trimiteri poştale având ca obiect bunuri cu valoare speciala, cu deosebire metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri care fac parte din patrimoniul național;
 • Trimiteri poştale având ca obiect bunuri contrafăcute, produse ADR, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, file CEC, bilete la ordin, cambii, cartele telefonice sau certificate de valoare similare, acte de identitate, carduri bancare;
 • Trimiteri poştale având ca obiect vouchere si bilete de acces ;
 • Trimiteri poştale având ca obiect blănuri, covoare, ceasuri, alte articole de bijuterie si bunuri din piele cu o valoare declarată mai mare de 500 euro / trimitere poştală (sau echivalent in RON);
 • Trimiteri poştale având ca obiect bunuri (produse) perisabile, bunuri (produse) alimentare, medicamente;
 • Trimiteri poştale având ca obiect orice alte bunuri cu o valoare declarată mai mare de 13.000 euro/trimitere poştală (sau echivalent in RON);
 • Trimiteri postale al caror continut si/sau aspect exterior contravin legii;
 • Trimiteri poştale având ca obiect arme de foc asa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din Romania, o tara de tranzit sau tara colectare ori de destinatie, parti/ componente ce alcatuiesc/ fac parte din categoria arme de foc sau arme dezasamblate, munitie pentru arme de foc – indiferent de tip, forma sau calibru;
 • Trimiterile postale constand in bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
 • Trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau in ambalaj transparent;
 • Trimiterile postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
 • Trimiterile postale care, prin modalitatea de ambalare sau prin natura continutului, pot cauza deteriorari unor bunuri sau pot pune in pericol persoane, precum şi trimiteri poştale având ca obiect tigari (peste 10 pachete tigari), animale vii sau moarte, materiale pentru examinari medicale sau biologice, deseuri medicale, substante stupefiante, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe;
 • In cazul trimiterilor postale internationale, continutul trimiterilor al caror export sau import este interzis sau necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective, de colectare/ livrare postala, tranzit sau destinatie;
 • Trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții.

 

Trimiterile poștale pot fi refuzate la livrare de către furnizorul de servicii poștale daca, dupa acceptarea trimiterii postale, se descopera un motiv de excludere sau daca exista motive temeinice de presupunere a excluderii trimiterii poştale de la colectare, sarcina probei revind în aceste circumstanţe COLETE ONLINE.

In plus fata de orice raspundere constituita legal, clientul va raspunde pentru orice paguba directa cauzată de bunurile care fac obiectul trimiterilor postale si care sunt excluse de la acceptare (colectare).

VI. Scopul serviciilor. Termene de păstrare.

Serviciile acoperă:

 • COLETE ONLINE colecteaza si livreaza trimiterile prin partenerii sai, furnizori de servicii poștale,  inclusiv prin intermediul punctelor de acces si contact apartinand partenerilor;
 • Livrarea, cu scopul indeplinirii obligatiei, destinatarului sau persoanei autorizate, la adresa indicată de expeditor, cu exceptia cazurilor in care exista un motiv plauzibil de a pune la indoiala dreptul acestei persoane de a prelua trimiterea poştală (nu este obligatorie verificarea de către furnizor a identitatii acestei persoane, cu exceptia trimiterilor postale recomandate, COLETE ONLINE asumându-şi răspunderea, în consecinţă, cu privire la acest fapt).  COLETE ONLINE oferă, de asemenea, posibilitatea de a livra trimiterile poştale la un sistem automat de livrare al partenerilor săi prin intermediul cărora se efectuează livrarea. COLETE ONLINE nu oferă şi asigură livrarea trimiterii poştale la cutia poştală.
 • Returul către client (expeditor) a oricaror trimiteri poştale ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar;

COLETE ONLINE asigură prin intermediul furnizorilor de servicii poștale parteneri efectuarea unei încercări de livrare. In cazul in care destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu este gasita la destinatie, furnizorul va lasa un aviz ce contine detalii despre: numarul documentului de transport, data avizarii destinatarului, perioada de pastrare a trimiterii postale la dispozitia destinatarului, precum si denumirea, adresa si programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea postala, iar în cazul în care la adresa destinatarului nu este instalat niciun recipient pentru primirea trimiterilor poştale, furnizorul va lua toate măsurile pentru a se asigura că avizul va ajunge la cunoştinţa destinatarului, inclusiv prin transmiterea acestuia prin mijloace electronice, excepţie făcând însă serviciile poştale Express şi Livrare specială, în cazul cărora, după încercarea de livrare (efectuată în termenul maxim aferent serviciului poștal și, respectiv, trimiterii poștale în cauză), furnizorul va returna trimiterea poştală ce face obiectul unuia dintre aceste servicii la expeditor/integrator. In cazul in care destinatarul refuza primirea trimiterii poștale, returul se proceseaza automat in aceeasi zi, fără parcurgerea procedurii de avizare a destinatarului.

Daca in urma incercarii de livrare trimiterea postala nu va fi predata destinatarului, aceasta va fi pastrata, fără a implica vreun tarif, la punctul de contact deservit de personal al furnizorului prin intermediul căruia COLETE ONLINE asigură prestarea serviciului poștal, de unde poate fi ridicată în decurs de 5 zile calendaristice de la data avizarii destinatarului.

In cazul in care trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului si nici returnata expeditorului aceasta va fi pastrata timp de 9 luni de la data preluarii, perioadă care nu va implica plata unor tarife în vederea păstrării.

Numărul minim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului poştal: minimum 1, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta, caz in care numarul minim este de 500 de trimiteri postale interne sau internationale.

Pentru serviciile poştale contra ramburs, confirmare de primire, schimbare destinaţie, livrare specială şi, respectiv, pentru serviciile având ca obiect trimiteri poştale cu valoarea declarată, COLETE ONLINE are obligaţia ca, prin intermediul furnizorilor parteneri, să elibereze, la momentul acceptării trimiterii poştale, un înscris care să ateste serviciul ales de către expeditor.

            Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul depunerii la punctul de acces nedeservit de personal/ preluării trimiterii poştale de către personalul/reprezentanţii furnizorului.

In momentul acceptarii (colectarii) / preluarii trimiterilor poştale, acestea se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.

Tariful serviciului poştal este stabilit inclusiv pe baza caracteristicilor fizice ale trimiterii poștale determinate la momentul acceptării respectivei trimiteri în rețeaua poștală a furnizorului care colectează trimiterii poştale,  pentru care se poate face simulare pe platforma web a COLETE ONLINE conform greutatii / dimensiunilor introduse de client.

COLETE ONLINE oferă şi asigură prestarea serviciului schimbare destinație având ca particularitate schimbarea adresei de livrare/destinaţie numai în măsura în care noua adresă de livrare/destinaţie se află în cadrul aceleiași localități/județ/țări menționate/indicate în adresa menționată la momentul depunerii trimiterii poștale (adresa iniţială).

 

VII.        Timpii de livrare şi termene specifice anumitor tipuri de servicii poştale.

VII.1.             Trimiteri postale interne:

Cu excepţia serviciului express si a serviciul poştal livrare specială care are drept particularitate livrarea potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, timpii de livrare garantaţi pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri postale interne sunt de 7 zile lucratoare.

Termenul de returnare a confirmarii de primire catre expeditor, in cadrul serviciului poştal Confirmare de primire având ca obiect trimiteri poştale interne, este de 7 zile lucratoare de la momentul livrarii trimiterii poștale.

Returnarea contravalorii bunurilor care fac obiectul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri postale interne se face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la livrarea trimiterii poştale.

VII.2.             Trimiterile postale internationale:

În cazul serviciilor poştale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, cu excepţia serviciului Express, timpii de livrare garantati sunt de 20 zile lucratoare.

Returnarea contravalorii trimiterii postale care face obiectul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale internaţionale se face in termen de 30 zile lucratoare de la livrarea trimiterii.

COLETE ONLINE nu presteaza serviciul confirmare de primire având ca obiect trimiteri poştale internationale.

VII.3.             Serviciul express national:

Timpii de livrare garantaţi pentru serviciul express încep de la acceptarea trimiterii postale in vederea livrarii şi vor respecta următoarele condiţii:

-        în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi.

VII.4.              Serviciul  express international:

 • în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea postala se află pe teritoriul României nu poate depăşi limitele prevăzute de prezentele conditii aferente trimiterilor poştale interne;
 • în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României este de 120 ore;
 • în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate pe teritoriul unui stat aflat in afara  Uniunii Europene sau in afara Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României este de maxim 240 ore;

 

VII.5.             Termene generale

COLETE ONLINE va raspunde fata de expeditor pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale prin plata  unor penalitati in cuantum de 1% din tariful serviciului pentru fiecare zi de intarziere, cu exceptia serviciului express, in cazul caruia raspunde în acelaşi cuantum per 12 ore intarziere. Penalitatea calculată nu va putea depăși tariful serviciului.

 

COLETE ONLINE ofertă şi asigură prestarea serviciul de trimitere recomandată care are obiect trimiteri poştale interne si internaţionale.

Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea sau, respectiv, livrarea la destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată este de 9 luni de la data colectării respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 15 zile de la data solicitării acesteia, printr-o modalitate agreată cu expeditorul (e-mail, adresă scrisă etc.).

Limita maximă admisă a valorii declarate este de 13.000 euro/trimitere poştală (sau echivalent in RON), însă, pentru sumele care depasesc 5000 euro (sau echivalentul în lei), este posibila optarea pentru serviciul de trimitere cu valoare declarata numai în măsura în care există contracte încheiate în acest sens între COLETE ONLINE şi expeditor.

Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu având ca obiect bunuri cu valoare declarată este de 9 luni de la data colectării a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 15 zile de la data solicitării acesteia, printr-o metodă agreată cu expeditorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

VIII.      Returnarea trimiterii poştale

COLETE ONLINE se obligă să asigure returnarea la expeditor a trimiterii poştale care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:

 • adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;
 • destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;
 • destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat să primească, după caz, trimiterea poştală, confirmarea în scris, conform prevederilor legale, a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului Confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

 

Returnarea se va face la cel mai apropiat punct de acces/contact de adresa expeditorului al furnizorului de servicii poștale prin intermediul căruia Colete Online asigură prestarea serviciului, şi nu va implica, in sarcina expeditorului, plata unor tarife în acest sens, expeditorul fiind, în prealabil, informat in scris despre posibilitatea preluarii trimiterii poştale de la respectivul punct de acces/contact.

Termenul de returnare a trimiterii postale la expeditor/integrator este de 10 zile lucratoare pentru trimiterile postale interne, respectiv de 20 zile lucratoare pentru trimiterile postale internationale, după caz, de la expirarea termenului de pastrare, in vederea predarii, sau de la data ultimei incercări de livrare a trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului ori care au fost refuzate de către destinatar.

IX. Plata serviciilor.

Cu exceptia cazurilor in care a fost prevazut anterior contrar prin intermediul unor contracte scrise între utilizator si COLETE ONLINE, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista de preturi actuala a COLETE ONLINE. Se vor aplica tarifele valide in ziua preluarii trimiterii postale. Tarifele sunt disponibile online in aplicatia de inregistrare a comenzilor.

Moneda in care se face achitarea tarifului serviciilor prestate este, după caz: RON, USD, EURO;

La calcularea greutătii taxabile a coletului se va lua in considerare greutatea cea mai mare dintre greutatea gravimetrica (determinata prin cantarirea efectiva) si greutatea volumetrica (greutatea volumetrica = lungime x latime x inaltime in cm / 5000) rezultata in Kg.

In cazul in care Clientul nu plateste valoarea facturilor in termenul convenit, COLETE ONLINE poate aplica penalitati in cuantum de 0.15 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea scadenta si neachitata, conform contractului dintre părţi.

X.   Obligatia de cooperare.

Clientul este responsabil sa se asigure ca datele înscrise pe trimiterea poştală sau pe ambalajul acesteia sunt lipsite de erori.

In cazul in care Clientul  completeaza pe cont propriu documentul de transport prin intermediul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre COLETE ONLINE (aplicatie web, aplicatie de sine statatoare, etc), Clientul este responsabil sa se asigure ca datele furnizate sunt lipsite de erori si corect atasate de trimiterea postala sau de ambalajul acesteia.

Cand trimiterile postale au drept continut bunuri impozabile, clientul raspunde de asigurarea intregii documentatii necesare pentru vama, prin atasarea acesteia la trimiterea poştală, intr-un plic exterior.

Colete Online nu se face raspunzatoare pentru nelivrarea trimiterii postale daca imposibilitatea livrarii s-a datorat erorilor de completare facute de Client sau daca acesta nu a furnizat documentele vamale necesare pentru formalitatile vamale de export si/sau import sau daca nu a achitat taxele  catre autoritatea vamala si catre autoritatea fiscala a statului care a calculat aceste taxe.

XI. Deschiderea, dispunerea si distrugerea de trimiteri postale.

Secretul trimiterilor poştale este inviolabil;

Furnizorul de servicii poștale nu va deschide trimiterea postala si nu va conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depusa inchisa.

Retinerea, deschiderea si divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege;

Furnizorul de servicii poștale poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz contractul inceteaza de drept. Sarcina probei revine COLETE ONLINE.

XII.        Responsabilitatea costurilor.

Costurile pentru formalitatile vamale si pentru declaratia vamala de export (dupa caz) sunt suportate de catre expeditor. In cazul cererilor de colectare, destinatarul va suporta doar costurile pentru formalitatile vamale;

In cazul importului din afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului. In cazul exportului in afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului, iar daca acestea nu sunt acceptate la prima solicitare, acestea vor fi facturate expeditorului;

Clientul va despagubi COLETE ONLINE pentru toate costurile suportate de COLETE ONLINE din momentul deschiderii si / sau dispunerii si/sau distrugerii trimiterii poştale conform Capitolului XI.

XIII.      Raspunderea.

Pentru furtul, pierderea totală sau parţială, distrugerea toală sau parţială sau deteriorarea trimiterilor poştale interne si internationale, suvernite între momentul colectării şi cel al livrării la destinatar, COLETE ONLINE raspunde in conformitate cu prevederile O.U.G. 13/2013, completate cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

XIV.     Limitele de  de raspundere.

Beneficiar al eventualelor despagubiri este numai Clientul (expeditorul sau destinatarul);

Nu suntem raspunzatori si nu ne sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea trimiterii poștale;

 

In cazul furtului, pierderii totale sau partiale, distrugerii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, COLETE ONLINE raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la destinatar, respectiv returnării la expeditor (acolo unde este cazul);

 

COLETE ONLINE răspunde pentru trimiterile postale interne si internationale, după cum urmează:

·       în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

o   cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu trimitere contra ramburs;

o   cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

o   cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

                                                                                                                              

·       în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

o   cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

o   cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

 

·       în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care contra rambursul a fost încasat parţial de la destinatar;

 

 La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul;

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale;

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate;

În afara despăgubirilor prevăzute, în cazul pierderii, furtului sau a distrugerii totale, se restituie și tarifele încasate

În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard;

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, COLETE ONLINE are obligația punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare;

Expeditorul poate renunța la dreptul sau de despăgubire în favoarea destinatarului.

COLETE ONLINE este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

·       paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

·       trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poştale;

·       paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz, expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare;

·       destinatarul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterii poștale (de ex. Registratură).

XV.       Mecanismul de soluționare a reclamațiilor.

Orice reclamație referitoare la prestarea necorespunzătoare sau neprestarea serviciului poștal se va face

 • în scris, prin completarea unei reclamații, putându-se utiliza în acest sens formularul pus la dispoziţie de COLETE ONLINE, și va putea fi trimisă prin pe e-mail, folosind următoarea adresă:

[email protected];

 • prin accesarea formularului de reclamatie direct din site : www.Colete Online.com/ro/ro/formular-de-reclamatie/

 

Reclamația trebuie să conțină inclusiv informații complete și corecte legate de numărul de cont, banca și sucursala la care este deschis, informații în temeiul cărora, ulterior să fie platită despăgubirea, în măsura în care reclamaţia se va dovedi întemeiată.

Fiecare reclamație va fi înregistrată primind un număr de înregistrare (numar care va fi ulterior trecut în toate comunicările care se vor face între prestatorul de servicii poștale, COLETE ONLINE, și reclamant), iar confirmarea primirii acesteia se va face prin prin e-mail în cazul ambelor modalităţi de introducere a reclamaţiei şi, în măsura în care petentul doreşte transmiterea acesteia printr-o metodă solicitată prin intermediul reclamației, COLETE ONLINE va transmite, în mod suplimentar, şi prin modalitatea astfel solicitată de către reclamant;

Dreptul de a face reclamație îl are atât expeditorul, cât și destinatarul, respectiv de imputerniciții legali ai acestora. Orice reclamație se va înregistra în „Registrul Electronic de Reclamații”;

 

Obiectul reclamației îl poate constitui:

 • pierderea, furtul, distrugerea / deteriorarea totala sau parțială a trimiterilor poștale;
 • nerespectarea timpului de predare, respectiv de returnare a trimiterilor poștale;
 • conduita profesională a reprezentanților COLETE ONLINE;
 • orice alte obiecții referitoare la calitatea prestațiilor;

 

Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate COLETE ONLINE  este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poștale;

Reclamația se face individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte.

Reclamația trebuie să fie însoțită de documente relevante, corespunzătoare evenimentului reclamat, cum ar fi, de exemplu:

 

 • Dovadă preluare trimitere poștală, copie notă de transport/awb (doar in cazul in care expeditorul reclama pierderea/furtul trimiterii postale);
 • Orice dovezi pe care reclamantul le consideră relevante şi pe baza cărora își întemeiază pretențiile în vederea efectuării unor analize corecte și complete şi a soluţionării reclamaţiei (de exemplu, fotografii, descrierea bunurilor care fac obiectul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, ambalajul trimiterii poştale etc.);
 • Documente fiscale (copie bon fiscal, chitanta, ordin de plata etc.) care atestă plata serviciului reclamat, atunci când plata a fost efectuată anterior sau cel târziu la momentul depunerii trimiterii poştale;
 • Proces verbal constatator încheiat cu curierul care a efectuat livrarea trimiterii postale, in cazul in care distrugerea totala sau partiala sau deteriorarea trimiterii postale a fost reclamată la momentul livrării sau încercării livrării trimiterii poştale.

Expeditorul / destinatarul sau imputerniciții legali ai acestora vor avea dreptul la despăgubiri, numai dacă reclamația a fost introdusă în cadrul termenelor prevăzute mai sus;

Termenul de soluționare a reclamației (implicând analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) este de 3 luni de la data depunerii acesteia.

XVI.     Procedura de despagubire.

Termenul de plată a despăgubirilor este de 15 zile de la data soluţionării reclamaţiei, fără a depăși însă termenul de 3 luni menționat anterior, plata făcându-se in contul furnizat de catre reclamant prin intermediul reclamaţiei introduse, prin transfer bancar.

Dacă în urma analizei documentelor puse la dispoziție de utilizator se constată ca, în baza Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale ale COLETE ONLINE, ce fac parte din oferta comercială a COLETE ONLINE, acesta este îndreptățit să primească o sumă de bani cu titlu de despăgubire, plata acestor sume se va realiza în termenul stabilit mai sus.

Sumele aferente despagubirii nu sunt purtatoare de TVA.

 

Expeditorii trimiterilor poștale răspund față de furnizorul de servicii poștale, COLETE ONLINE, pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poștale sau a condițiilor de ambalare neadecvate ale acestora, în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poștale ale căror trimiteri poștale au fost deteriorate din această cauză. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii către ANCOM sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 1 an. Termenul de prescripție prevăzut curge de la data depunerii trimiterii poștale.

XVII.   Jurisdicția, legislația aplicabilă, invaliditate parțială

Orice dispute care apar din oferta comercială a COLETE ONLINE vor fi soluționate pe cale amiabilă; daca aceasta nu este posibilă se vor apela entităţile competente.

Invaliditatea dispozițiilor individuale a acestor condiții nu va prejudicia validitatea dispozițiilor rămase.

Orice modificări ulterioare ale Condițiilor generale privind  furnizarea serviciilor poștale ale COLETE ONLINE vor fi disponibile pe site-ul oficial www.Colete Online.com cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificările respective să intre în vigoare.

Prevederile Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale ale COLETE ONLINE se completează în mod corespunzător cu prevederile legislației în vigoare aplicabile în domeniu.